Voor werkgevers

We bieden oplossingen voor bepaalde noden op je werkplek

ik zoek een juiste match en invulling van vacatures

ik zoek oplossingen op maat van mijn bedrijf: werkbaar werk, langer werken, re-integratie en maatschappelijk verantwoord ondernemen

ik heb een andere vraag

 

Dit kunnen we voor elkaar betekenen:

 • We stimuleren leren op de werkplek
 • Als werkgever stel je je werkplek open voor werkplekleren (stage)
 • We zoeken naar de juiste match: invulling van talenten en competenties die bij je verwachtingen en noden aansluiten
 • We werken inclusief: wij kijken naar de competenties en de mogelijkheden van iedereen, ook de kwetsbare doelgroepen
 • We gaan aan de slag met alle profielen in alle sectoren
 • We zijn aanwezig op de werkplek
 • We coördineren, evalueren en voeren het actieplan uit
 • We geven advies over tewerkstellingsondersteunende maatregelen
 • We doen aan jobcreatie
 • Wanneer een kandidaat nog niet alle vaardigheden onder de knie heeft kunnen we een individuele beroepsopleiding (IBO) opstarten
 • We volgen de tewerkstelling op

Wij baseren ons op de methodiek van Supported Employment (SUEM):

 • Iedereen heeft recht op betaalde arbeid en dat is het doel van de begeleiding
 • We gaan voor een inclusieve arbeidsmarkt
 • We bieden voortdurende ondersteuning voor, tijdens en na tewerkstelling, afgestemd op de persoonlijke behoeften van personen en hun werkgevers

We begeleiden volgens 4 kenmerkende aspecten:

 • Place: Een geschikte werkplaats zoeken voor de werkzoekende
 • Train: De werkzoekende ondersteunen om de job aan te leren (via werkplekleren, IBO, opleiding)
 • Maintain: De werknemer en werkgever begeleiden tijdens de tewerkstelling
 • Progress: De werknemer opvolgen bij verdere ontwikkeling van de loopbaan

Onze dienstverlening wordt volledig gesubsidieerd

KNELPUNTVACATURE

 • Hoger opgeleiden werken op hun niveau
 • Elementaire taken worden uitgevoerd door laaggeschoold personeel (lagere loonkosten)
 • Minder lange selectieprocedures
 • ...

Ons aanbod

 • Gespecialiseerd werkplekleren
 • Gespecialseerde jobcoaching
 • Doorstroom
 • IBO (-plus)

WERKBAAR WERK

 • Minder ziekteverzuim
 • Gemotiveerde medewerkers
 • Hogere productiviteit
 • ...

Ons aanbod

 • Gespecialseerde jobcoaching
 • Rentree (Gespecialiseerde jobcoaching)

LANGER WERKEN

 • Rendabele 50+
 • Minder ziekteverzuim
 • Knowhow blijft in het bedrijf
 • ...

Ons aanbod

 • Gespecialseerde jobcoaching

RE-INTEGRATIE

 • Knowhow blijft in het bedrijf
 • Vlotte re-integratie, kostenbesparend
 • Langetermijnoplossing
 • ...

Ons aanbod

 • Gespecialseerde jobcoaching
 • Rentree (Gespecialiseerde jobcoaching of Werkplekleren)
 • IBO (-plus)

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

 • Positief imago naar de buitenwereld
 • Meer creativiteit en innovatie
 • ...

Ons aanbod

 • Gespecialiseerd werkplekleren
 • Gespecialseerde jobcoaching
 • Doorstroom
 • Rentree
 • IBO (-plus)
 • Als werkplekarchitect kunnen wij u voordragen om het referentiebewijs inclusieve onderneming te ontvangen en maken wij van u een ambassadeur!

 


meer info?