Voor werkgevers

Wij bieden oplossingen voor bepaalde noden op je werkvloer

ik zoek een juiste match en invulling van vacatures

IK ZOEK OPLOSSINGEN OP MAAT VAN MIJN BEDRIJF: WERKBAAR WERK, LANGER WERKEN, RE-INTEGRATIE EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

ik heb een andere vraag

 

Dit kunnen we voor elkaar betekenen:

 • We stimuleren leren op de werkplek
 • Als werkgever stel je je werkplek open voor werkplekleren (stage)
 • We zoeken naar de juiste match: invulling van talenten en competenties die bij je verwachtingen en noden aansluiten
 • We werken inclusief: wij kijken naar de competenties en de mogelijkheden van iedereen, ook de kwetsbare doelgroepen
 • We gaan aan de slag met alle profielen in alle sectoren
 • We zijn aanwezig op de werkplek
 • We co√∂rdineren, evalueren en voeren het actieplan uit
 • We geven advies over tewerkstellingsondersteunende maatregelen
 • We doen aan jobcreatie
 • Wanneer een kandidaat nog niet alle vaardigheden onder de knie heeft kunnen we een individuele beroepsopleiding (IBO) opstarten
 • We volgen de tewerkstelling op

Onze dienstverlening wordt volledig gesubsidieerd door VDAB


meer info?